22. 3. 2022

Výzva k předkládání návrhu pro uznání „Lidová stavba roku“

Rada Zlínského kraje v roce 2022 udělí uznání projektu „Lidová stavba roku“ za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví. Uzávěrka přijímání návrhů je 30. dubna 2022.

Zájemci mohou přihlásit stavby lidové architektury zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale také stavby, které v Ústředním seznamu kulturních památek ČR zapsány nejsou a které dotvářejí vzhled vesnických sídel nebo vzhled krajiny. Jedná se zejména o tyto stavby:

  • obytné (např. domy, statky),
  • hospodářské (např. salaše, humna, stáje, chlévy, stodoly, sklepy, seníky),
  • výrobní (např. mlýny, hrnčířské domy, pekárny, kovárny, obydlí řemeslníků),
  • sakrální (např. kapličky, kostely, boží muka, zvonice),
  • veřejné (např. mosty, lávky, převozy, hatě).

Obnova stavby musí být ukončena nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, na který bezprostředně navazuje rok, v němž je návrh projektu předkládán. Nominované stavby posuzuje hodnotící komise, jmenovaná Radou Zlínského kraje, která zohledňuje kvalitu provedených oprav, využití stavby i aktivitu vlastníků v oblasti péče o kulturní dědictví.

Uznání Lidová stavba roku významně přispívá k prezentaci lidového stavitelství a podporuje nadšence, kteří se snaží zachránit historické stavby na našem území. Díky uchování roubených staveb, salaší, stodol, mlýnů, sušíren a dalších objektů můžeme poznávat, jak lidé dříve žili, jak byli spjati s přírodou a respektovali ji. Úcta k hodnotám je při renovaci lidových staveb důležitá, musí být citlivá a nenásilná.

Výzvu k předkládání návrhů a podrobná pravidla naleznete na webových stránkách Zlínského kraje.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram