12. 4. 2022

Výzvy MŠMT na podporu volnočasových adaptačních skupin a jazykové kurzy pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022, která je zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR. Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí. Žádosti je možné doručit do 31. 05. 2022.

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022, která je zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let. Účelem výzvy bude zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.

Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Další užitečné informace najdete na webu ministerstva školství nebo na našem krajském portálu Zkola.cz v rubrice Informace k aktuální situaci.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram