18. 2. 2022

Webinář k dotacím na kurzy sebeobrany pro žáky

Včera odpoledne se uskutečnil webinář k novému dotačnímu programu Zlínského kraje „Podpora sebeobrany žáků na základních školách“. Setkání se zúčastnili učitelé/učitelky a ředitelé/ředitelky více než dvaceti základních škol, kteří se seznámili s obsahovou i formální částí Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace. Děkuji kolegům z odboru školství za přípravu akce, poskytovatelům kurzů sebeobrany a reálné sebeobrany za představení činnosti a možností realizace vzdělávání ve školách.

Naším záměrem je zvýšit aktivní a pasivní schopnost sebeobrany na území Zlínského kraje u dětí na druhém stupni základních škol. Vzdělávání bude zaměřeno na základní principy bezpečného chování, psychologickou přípravu i praktický nácvik reakcí na kontakt s agresory. Chceme, aby děti  získaly lepší dovednost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučily se ovládat užitečné prvky fyzické sebeobrany.

Více informací o dotačním programu „Podpora sebeobrany žáků na základních školách” naleznete na webu Zlínského kraje, portálu Zkola, v médiích. Záznam z webináře je dostupný na Youtube kanálu projektu KAP. Uzávěrka příjmu žádostí je 16. března 2022.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram