23. 6. 2021

Zlínský kraj modernizuje vybavení svých škol

Zlínský kraj vyčlenil za svého rozpočtu 15 milionů Kč na nákup notebooků pro učitele. Tímto krokem, který iniciovala krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová, budou pokryty základní potřeby obnovy informačních a komunikačních technologií (ICT) v 97 příspěvkových organizacích, které  kraj zřizuje. „Předcházející období distanční výuky ukázalo, že technické vybavení je nutností nejen pro distanční výuku, ale i pro výuku prezenční, která se takto stává efektivnější,“ vysvětlila Zuzana Fišerová. „Zlínský kraj pravidelně zjišťuje potřeby škol, týkající se ICT, zabývá se ale také vzděláváním pedagogických pracovníků, rozvíjením digitálních kompetencí pedagogů i žáků nebo prevencí nerovností ve vzdělávání,“ doplnila radní.

Česká školní inspekce ve své zprávě Distanční vzdělávání v ZŠ a SŠ z března 2021 doporučuje zřizovatelům intenzivně se zajímat o realizaci distančního vzdělávání, nespokojovat se se stávajícím digitálním vybavením škol, ale umožnit jim další rozvoj podporou zkvalitnění technického zázemí. Školy a školská zařízení díky dotacím Zlínského kraje mohou nyní zakoupit téměř 750 nových notebooků, které nahradí a doplní stávající vybavení na školách.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram