2. 7. 2021

Zlínský kraj podpoří zkvalitnění výuky

Zlínský kraj podpoří zkvalitnění výuky v kroměřížské a uherskobrodské škole více než 7 miliony korun. VOŠPS a SPgŠ Kroměříž bude mít nové metodické centrum. K obnově prostor odborného výcviku za přispění kraje dojde také ve SOU Uherský Brod.

Na svém pondělním zasedání krajští radní schválili poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2,899 milionu korun Vyšší odborné škole pedagogické a sociální a Střední pedagogické škole Kroměříž na vybudování metodického centra. Dále kraj poskytne 4,708 milionu korun Střednímu odbornému učilišti Uherský Brod na revitalizaci prostor odborného výcviku.

„V kroměřížské pedagogické škole dojde k přestavbě stávajícího prostoru bufetu, služebního bytu a učebny na metodické centrum. Jde o prostory v prvním podlaží a mezipatře budovy. Součástí metodického centra bude i nová knihovna a školící místnost. Učilišti v Uherském Brodě poskytneme příspěvek na obnovu prostor určených k odbornému výcviku,“ sdělil radní Zbyněk Fojtíček, zodpovědný za investice a dotace.

„Vybudování metodického centra v kroměřížské vyšší a střední pedagogické škole zvýší kvalitu budoucích pedagogických pracovníků. Nově vzniklé učebny budou sloužit jako cvičné učebny pro žáky v rámci jejich praktické přípravy, při které budou přítomny i děti kroměřížských mateřských škol a budou tak sloužit jako inspirativní pracoviště pro mateřské školy Zlínského kraje,“ doplnila radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast školství a kultury.

 

Zdroj: Kroměříž.cz, 1. 7. 2021, Zlínskénovinky.cz, 3. 7. 2021

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram