13. 4. 2022

Zlínský kraj přispěje na stavební obnovu památek

Dotacemi v celkovém objemu 6 300 000 korun přispěje Zlínský kraj na obnovu 41 památkově hodnotných objektů. Finanční prostředky na obnovu 18 památek ve výši přesahující 2 miliony korun již byly schváleny, dotace pro dalších 23 akcí v celkovém objemu přes 4 miliony korun bude na základě doporučení rady rozdělovat zastupitelstvo.

Podpořili jsme renovaci kulturních památek, jejichž vlastníkem jsou obce, církve i fyzické osoby. Zlínský kraj přispěje například k opravě vodního mlýna v Kladné-Žilíně, k obnově střešní krytiny barokní budovy bývalých stájí v zámku Zdounky, k restaurování kamenných sloupů při vjezdu do hospodářského dvora v Bánově, ke generální opravě oken evangelického kostela v Pržně a k dalším akcím.

Zastupitelstvo Zlínského kraje se bude na svém květnovém zasedání zabývat dotacemi pro stavební obnovu dalších 23 památek, pro něž má kraj připraveno přes 4 miliony korun. Mezi těmito navrženými akcemi je například oprava hradeb Hradu Lukov, obnova střechy farního kostela sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči, restaurování varhan kostela Nanebevzetí P. Marie v Mařaticích, obnova oken na zámku Dřínov a další záměry.

 

Zdroj: Zlínský kraj

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram