18. 5. 2021

Zlínský kraj přispěje SŠ zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm na pořízení strojů

Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí investičního příspěvku Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm. Na pořízení 3 strojů kraj uvolní ze svého rozpočtu 566 tisíc korun.

"Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm potřebuje pro zkvalitnění výuky nový žací stroj, shrnovač a cisternu na vodu. Stroje, které škola nyní při praktické výuce používá, jsou zastaralé. Jejich obnovou se zlepší úroveň výuky a produktivita práce na školním hospodářství. Podstatné také je, že jsou využívány dotační zdroje," informovala radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast školství a kultury.

Celkové náklady na pořízení strojů činí 866 tisíc korun. Na financování projektu byla podána a následně schválena žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci výzvy MAS Rožnovsko ve výši 300 tisíc korun, což je 35 % z celkových nákladů. Zbývajících 566 tisíc korun zaplatí Zlínský kraj ze svého rozpočtu.

Zdroj: Zlindnes.cz, 17. 5. 2021
© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram