23. 11. 2021

Zlínský kraj vytváří databázi odborníků pro podporu školních poradenských pracovišť

Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje řeší, jako jedno ze svých klíčových témat, také inkluzi. V roce 2019 tak vznikl dokument Školská inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK), která vymezila hlavní cíle na období let 2020-2021. Na zpracování tohoto dokumentu se podílelo několik desítek odborníků z různých oblastí, kterých se problematika společného vzdělávání dotýká. Při zpracovávání návrhové části dokumentu ŠIKK byla identifikována potřeba koncentrovat na jedno místo kontakty na specialisty z různých oborů, kteří by mohli navázat spolupráci a podpořit fungování školních poradenských pracovišť.

Při komunikaci se zástupci vedení různých škol zjišťujeme, že v současné době je potřeba využívání odborníků zaměřených na psychologii, speciální pedagogiku atp. výrazně zvýšená. Vznikající databáze by měla přispět školám, u nichž vznikne potřeba spolupráce s takovýmto odborníkem, najít na jednom místě kontakty na konkrétní specialisty, s nimiž by mohli vzniklé problémové situace řešit, případně s nimi navázat dlouhodobou spolupráci.

V tuto chvíli realizační tým KAP shromažďuje podklady k databázi, která bude nejpozději v polovině prosince oficiálně spuštěna zveřejněním na portále Zkola. Najdete v ní např. školní psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy, kariérové poradce, metodiky prevence, asistenty pedagoga a další.

Zájemci o zveřejnění v této databázi mohou vyplnit Zadávací formulář pro zápis do databáze. Další informace je možné získat na e-mailu radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram