30. 9. 2021

Zlínský kraj zavádí systém, který pomocí tabletů a čteček urychlí a zjednoduší inventarizaci sbírek

Evidenční systém sbírkových předmětů (ESSP), který pilotně vyvíjí Zlínský kraj, postoupil do další fáze. Systém umožňuje moderní inventarizaci sbírkových předmětů s využitím tabletů a čteček čárových kódů, přičemž výsledky inventarizace samotné a další zjištěné skutečnosti o inventarizovaných předmětech jsou synchronizovány přímo do centrální databáze.

Školení je součástí digitální transformace probíhající v našich příspěvkových organizacích. Tento, v České republice výjimečný systém usnadní a urychlí proces práce se sbírkami, zjednoduší inventarizaci a umožní odborným pracovníkům mít více času na odbornou činnost.

První školení k inventarizaci sbírek pomocí systému ESSP proběhlo ve středu Muzeu Kroměřížska. Systém prezentovali pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje - Vítězslav Mach, z odboru informačních a komunikačních technologií, sekundoval mu Ondřej Šinderbal z oddělení kultury a jako odborný konzultant Blanka Rašticová.

Prezentace měla dvě částí – příprava inventarizace v systému ESSP, kterou si pracovníci přichystali v kanceláři a praktickou část přímo v depozitářích. Novinkou byla zejména praktická ukázka – poprvé byl při inventarizaci používán tablet a čtečka čárových kódů.

Po prezentaci následovala dlouhá diskuze k výhodám i návrhům možných úprav systému, který je na území České republiky zcela ojedinělý a Zlínský kraj je průkopníkem nového přístupu modernizace elektronických procesů správy digitálních fondů v České republice.

Z diskuze vyplynulo, že muzejníky nejvíce trápí nedostatek odpovídající výpočetní techniky, která je při použití tohoto systému nezbytná. Moderní technologie jsou v kulturních institucích ve světě zcela běžné. V České republice bohužel narážíme na problém s financemi. Věřím, že se to změní!

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram