7. 12. 2021

Držitelem ceny PRO AMICIS MUSAE 2021 je Josef Ruszelák

Cenu Zlínského kraje za kulturu PRO AMICIS MUSAE 2021 udělila Rada Zlínského kraje výtvarníkovi Josefu Ruszelákovi. Na cenu, které název lze přeložit jako Přátelům múz, bylo nominováno devět osobností kulturního života Zlínského kraje.

Předání ceny se mělo uskutečnit na konci listopadu. Bohužel, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, čeká tento slavnostní akt na příznivější období. Panu Ruszelákovi i všem nominovaným osobnostem moc blahopřeji a kromě inspirace k tvorbě přeji především pevné zdraví!

Nominované osobnosti:

  • prof. Mgr. Jan Gogola – vysokoškolský pedagog, divadelní a televizní dramaturg, Velehrad,
  • PhDr. Jiří Langer, CSc., Rožnov pod Radhoštěm – etnograf, popularizátor tradičního stavitelství a architektury,
  • PaedDr. Oldřich Páleníček, Šumice – výtvarník,
  • PhDr. Blanka Rašticová, Uherské Hradiště – historička, popularizátorka památkového fondu,
  • Josef Ruszelák, Zlín – výtvarník,
  • PhDr. Antonín Sobek, Uherské Hradiště – sociolog, filantrop, emeritní ředitel,
  • Jiřina Sousedíková, Vsetín – folklorista,
  • Jana Tomečková, Zlín – herečka,
  • Jan Vančura, Staré Město – folklorista, zpěvák a hudebník.

Laureát:

Josef Ruszelák se narodil v roce 1938 v Nětčicích (dnes část obce Zdounky). Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu Uherské Hradiště u prof. Vladimíra Hrocha a od roku 1946 žije ve Zlíně. Rozsah jeho práce je neuvěřitelný, jeho dílo zahrnuje práci malířskou, grafickou, fotografickou, scénografickou, typografickou, pracoval i jako ilustrátor, kostýmní výtvarník a kurátor. Na dlouhých 35 let se spojil s tehdejším Divadlem pracujících, dnešním Městským divadlem Zlín, kde upravil stovky divadelních programů a plakátů, vytvářel scénické výpravy, organizoval výstavy. Začal jako figuralista, postupně ve své malbě uplatňoval vegetativní motivy, vzdálil se realistickému vyjádření a přiklonil se k abstrakci. Díky šíři záběru, a to jak motivické, tak technologické, patří k nejuniverzálnějším současným českým výtvarníkům. Jeho dílu se dostalo uznání od řady osobností, cenil si jej například Ludvík Kundera. Na svém kontě má Josef Ruszelák 90 autorských výstav a zúčastnil se více než 100 kolektivních výstav v tuzemsku i zahraničí. Je členem významných uměleckých sdružení, nositelem řady ocenění, jeho díla jsou mimo jiné zastoupena v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, Muzeu Kroměřížska, Moravské galerii v Brně, Galerii výtvarného umění v Ostravě i soukromých sbírkách.

 

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram