17. 6. 2021

Dvě střední školy ze Zlína chystají projekty na modernizaci výukových prostor

Dva projektové rámce škol zřizovaných krajem, které jsou zaměřené na modernizaci výukových prostor, projednali krajští radní a schválili jejich zařazení do Střednědobého plánu akce reprodukce majetku Zlínského kraje.

„Prvním z nich je projekt Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť zacílený na modernizaci učebny informatiky, předmětem druhého projektu je vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

„Oba tyto projekty jsou připravovány do výzvy č. 48 na podporu technického a přírodovědného vzdělávání na středních a vyšších odborných školách, vyhlášené koncem května statutárním městem Zlín, které je nositelem strategie Integrovaného plánu rozvoje území pro Integrovaný regionální operační program. Projekty splňují podmínky výzvy a jsou dostatečně připravené pro podání žádosti o dotaci,“ sdělila radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast školství a kultury.

Celý text najdete na webu Novináři Zlínska.

 

Zdroj: Novináři Zlínska, 16. 6. 2021

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram