13. 12. 2021

Gymnazisté z Holešova v jazycích porazili zbytek České republiky

Žáci kvinty z Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově zvítězili v celostátním kole online soutěže Jazykový WocaBee šampionát. Do čtvrtého ročníku Jazykového WocaBee šampionátu v České republice se zapojilo 22 328 žáků z 1821 tříd základních a středních škol. Po vítězství v okresním a krajském kole se šampióny České republiky v učení cizích jazyků stali žáci kvinty z Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově pod vedením své paní učitelky anglického jazyka Marie Otépkové. Díky své motivaci se žáci během trvání šampionátu naučili až 254 nových anglických slovíček.

Slavnostní vyhodnocení celostátního kola šampionátu se uskutečnilo v pátek 10. 12. 2021 za mé účasti. Blahopřeji! Zapojování do soutěží a dalších akcí podporujících jazykové vzdělávání vnímám jako velmi důležité. Zlínský kraj dlouhodobě reflektuje stále se zvyšující potřebu dětí i dospělých aktivně využívat cizí jazyk. Aktuálně se soustředíme zejména na rozvoj všech jazykových dovedností s důrazem na zvyšování komunikativní úrovně, rozšiřování odborných jazykových znalostí (zejména slovní zásoby) podle aktuálních potřeb zaměstnavatelů a podporu vícejazyčnosti v souvislosti s procesy globalizace a regionalizace.

Vítězové z Holešova se v termínu 13.–15. prosince 2021 setkají s nejlepší třídou ze Slovenska, se žáky 3.B. z Gymnázia Janka Kráľa ve Zlatých Moravcích, v závěrečném česko-slovenském finále šampionátu. V soutěži opět zvítězí ti, kteří budou při procvičování slovíček motivovanější.

Celkové výsledky soutěže jsou dostupné na webu soutěže Wocabee.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram