20. 10. 2021

Kariéroví poradci a poradkyně se připravují na kvalifikační zkoušku

Desítka školních kariérových poradců se zahájila vzdělávání v přípravném kurzu pro složení profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu. Účastníci ve školním roce 2021/2022 v deseti navazujících setkáních získají teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti kariérového poradenství, jejichž osvojení je předpokladem pro složení zkoušky profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Jsem ráda, že v našem kraji věnujeme kariérovému poradenství na školách tak velkou pozornost! V uplynulých dvou letech se kurzů či diskuzních platforem pořádaných Zlínským krajem zúčastnila více než stovka poradců a poradkyň. Kromě dlouhodobého vzdělávání zveme pedagogy a další pomáhající profesionály na otevřený seminář zaměřený na motivaci, silné stránky a zjišťování potenciálu žáků, který proběhne 9. listopadu ve Zlíně.

Více informací najdete na krajském portálu Průvodce kariérou. Stejně tak podrobnosti k činnosti Centra kariérového poradenství Zlínského kraje.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram