30. 6. 2021

Konference Spojme se! propojila zkušenosti ze sociální a školní sféry

V pondělí 28. června se v areálu Filmových ateliérů ve Zlíně uskutečnila konference s příznačným názvem pro naši dobu „Spojme se“ zacílená pro pedagogické pracovníky a širokou odbornou veřejnost. Pořadatelem konference byla Sociálně pedagogická poradna Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s.. Konference se konala pod mojí záštitou a v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. Záměrem konference bylo seznámit účastníky s potenciálem propojování školní a sociální oblasti. Byl představen záměr činnosti a nabízené aktivity Sociálně pedagogické poradny pro žáky, zákonné zástupce, pedagogické pracovníky a školy. Cílem Sociálně pedagogické poradny je podpora začleňování socio-ekonomicky znevýhodněných žáků na půdě školy a inspirace sdílenými zkušenostmi z praxe z jiných krajů.

Na konferenci vystoupila Tatiana Matulayová, která se tématu školní sociální práce věnuje dlouhodobě na akademické půdě i v rámci spojování praxe. Marek Pavlík svým poutavým příspěvkem přinesl pohled na vlastní potenciál i objevení potenciálu u dětí. Významným poselstvím bylo i téma budování wellbeingu na školách v online podání místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Lenky Felcmanové. Neméně související bylo téma prevence předčasných odchodů ze vzdělávání prezentované Martinou Němcovou, která má dlouholetou zkušenost z mezinárodních projektů zaměřených na kariérové poradenství v zahraničí. O konkrétní zkušenosti obohacené praxí se podělili ředitel ZŠ Jugoslávská z Ostravy – Zábřehu Petr Opletal a sociální pedagog Jiří Daněk ze ZŠ Boženy Němcové v Přerově.

Velmi vítám aktivity zaměřené na sociálně pedagogickou činnost na půdě školy, tak i v přirozeném prostředí rodiny. Máme za sebou mimořádně náročné období a věřím, že se situace z letošního školního roku nebude opakovat. Negativní dopady dlouhodobé izolace jsou patrné nejen v oblasti vzdělávání, ale významně ovlivnily celou společnost, co se týče duševního zdraví a celkového wellbeingu. Osobně se domnívám, že téma wellbeingu je důležité pro další rozvoj našeho školství. Inspirujme se, kde můžeme. Spojujme se neustále a podporujme pozitivní aspekty v našem školství 👍.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram