7. 10. 2021

Kraj ocenil nejlepší knihovny a knihovníky roku 2021

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně i v letošním roce ocenily práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil včera odpoledne v sídle kraje.

Celkem bylo přijato 16 nominací od starostů obcí, ředitelů a vedoucích knihoven i odborné veřejnosti. Při hodnocení byla posuzována práce knihoven v letech 2019 a 2020 a komise navštívila knihovny, aby posoudila jejich vzhled a jejich knihovní fond.

Kromě ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ roku 2021 dostanou po 10.000 Kč tyto veřejné knihovny:

  • okres Kroměříž: Městská knihovna v Hulíně (Knihovna titul získala již podruhé – naposled v roce 2014),
  • okres Uherské Hradiště: Místní knihovna v Babicích,
  • okres Vsetín: Místní knihovna ve Velkých Karlovicích,
  • okres Zlín: Místní knihovna ve Veselé.

Z nominovaných osob ocenění „Knihovník Zlínského kraje“ roku 2021 získaly:

  • Marie Poláčková, Obecní knihovna v Podhradní Lhotě,
  • Ing. Ivana Bičanová, Místní knihovna v Babicích,
  • Jarmila Křenková, Obecní knihovna Bystřička,
  • Jarmila Buchwaldková, Obecní knihovna Provodov.

Gratuluji! Všechny oceněné knihovnice mají společné to, že pracují nad rámec svých povinností, což se projevilo i v období pandemie, mimořádnými aktivitami knihoven. Knihovníci si vytvářejí své vlastní metody, jak přilákat do knihovny další čtenáře, nezapomínají se vzdělávat a především svou práci vykonávají s velkým zaujetím.

Občerstvení na akci zajistila otrokovická Naděje, která poskytuje služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Slavnostní náladu podpořilo vystoupení žáků Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy. Rezorty kultury a školství k sobě patří 🖤.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram