12. 7. 2021

Kraj zahajuje přípravu nového využití Čiperovy vily, chce ji zpřístupnit veřejnosti

Radní Zlínského kraje se seznámili s námětem možného budoucího využití Čiperovy vily ve Zlíně. Snahou je najít pro tuto výjimečnou kulturní památku nové uplatnění tak, aby mohla být co nejvíc otevřena veřejnosti. Dům někdejšího ředitele firmy Baťa, zlínského starosty a československého ministra Dominika Čipery, byl od roku 1947 využíván jako dětský domov, nyní stále ještě dílčí část objektu slouží Dětskému centru Zlín, které se však bude za rok přemisťovat do vhodnějších prostor a Čiperova vila s přilehlým parkem se může stát novým kulturně společenským bodem života ve Zlíně.

„Projednali jsme záměr budoucího využití Čiperovy vily a okolní zahrady Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně. Vede nás k tomu zřetel na historický odkaz Dominika Čipery i morální zájem jeho rodiny, ale stejně tak i zájem veřejnosti. Proto se zabýváme myšlenkou vybudovat zde expozici, která by byla součástí návštěvnického okruhu zajímavých zlínských vil a také třeba místem pro konání vzdělávacích či kulturních akcí,“ přiblížila záměr krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.

Kraj zahajuje přípravu nového využití Čiperovy vily, chce ji zpřístupnit veřejnosti na webu Echovalašska.cz

 

Zdroj: Echovalašska.cz, 12. 7. 2021

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram