3. 3. 2022

Kultura i školy Zlínského kraje pomáhají

V současné době probíhá v naší zemi celá řada humanitárních akcí na pomoc Ukrajině, velká vlna solidarity je obdivuhodná! Krajské příspěvkové organizace  z oblasti školství a kultury se zapojily do pomoci, individuální i té systémové.

Školy nabízí ubytování, stravu, řada z nich připravuje vzdělávací a zájmové aktivity pro děti a dospělé

Pro okamžitou pomoc s ubytováním jsme připravili seznam ubytovacích možností v domovech mládeže a dalších prostorách škol, které jsou zřizované krajem. Tento seznam má k dispozici krizový štáb kraje, konkrétně je pak třeba se domlouvat s řediteli příslušných škol. Aktuálně nás oslovilo město Kroměříž, kterému poskytujeme ubytovací prostory Střední školy hotelové a služeb, a dále město Bystřice pod Hostýnem, které bude moci využít prostory Střední školy nábytkářské a obchodní. Celkem jsme schopni v případě potřeby uvolnit přes 300 lůžek v našich školách. Školy nabízí i stravu a řada z nich připravuje také nejrůznější aktivity, od výuky českého jazyka pro děti i dospělé přes nabídky zájmových aktivit pro děti a dospělé. Na našem portálu Zkola.cz jsme vytvořili novou rubriku Informace k aktuální situaci, kde budou všechny dostupné nabídky na jednom místě.

Také kulturní organizace pomáhají. Videomapping, edukační aktivity, informační pomoc, benefiční koncert

Také kulturní příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem se snaží pomoci. Kultura může být prostředníkem, který sbližuje a pomůže se zorientovat v novém kulturním prostředí, pomůže zbavit se stresu z války. Jsem ráda, že naše příspěvkové organizace přišly s mnoha nápady, jak pomoci lidem, kteří nyní prchají z Ukrajiny. Tyto snahy maximálně podporuji.

Na platformě Baťova institutu bude po vernisáži galerie v úterý 8. 3. a po pořadu Literárního jara 16. 3. promítnuta na 15. budovu videomappingovou projekcí vlajka Ukrajiny. Baťův institut nabídl zdarma prostory pro  organizovaná setkání ukrajinských žen a dětí, uspořádání informativních schůzek dle aktuálních potřeb a plánu Centra na podporu integrace cizinců. Plánovány jsou přednášky a kurzy základní češtiny. Krajská galerie v příštím týdnu zahajuje výstavu Hany Mikulenkové, která  na vernisáži bude nabízet k prodeji grafické listy a výtěžek z prodeje  půjde na konto Člověka v tísni. Galerie také reaguje na výzvu Ministerstva kultury ČR k pomoci ukrajinským muzeím. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila kolekci literatury věnované Ukrajině a na výzvu ukrajinských knihoven bude shromažďovat a digitalizovat různé dokumenty s vazbou na konflikt, které ukrajinské knihovny chtějí uložit ve své národní digitální knihovně. Kromě toho knihovna poskytuje i informační pomoc. Muzea, galerie i  hvězdárna, které zřizuje Zlínský kraj,  připravují edukační aktivity a dílničky pro děti běženců. Muzea jsou také v kontaktu s ICOM (Mezinárodní rada muzeí) a bude-li třeba, budou schopna poskytnout odbornou pomoc kolegům z Ukrajiny.

Kromě těchto aktivit se zaměstnanci našich organizací zapojují do pomoci, která je organizovaná například krajským úřadem nebo organizacemi, které se o uprchlíky starají. Ve spolupráci s Muzeem Jihovýchodní Moravy ve Zlíně a dalšími organizacemi včetně zlínské filharmonie také připravujeme benefici na podporu Ukrajiny.

Ačkoliv nyní jsou samozřejmě prioritou ty nejzákladnější potřeby bezpečí, v dlouhodobém horizontu bude školství klíčový faktor, který pomůže začlenit rodiny a zejména děti do českého prostředí a kultura bude ten prvek, který může pomoci lidem překonat traumata z války a ze ztráty domova. Proto jsem ráda, že školství  a kultura ve Zlínském kraji mají velkou vůli pomoci 🖤 .

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram