4. 10. 2022

Mezinárodní vzdělávání v regionálním školství. Na Zlínsku to s Erasmem umějí

Regionální školství je dynamické. Strategie 2030+, Národní plán obnovy (NPO), jehož třetí pilíř se věnuje vzdělávání a konkrétním vytipovaným školám, nebo Mapa vzdělávacího ne/úspěchu (PAQ Research), která reflektuje několik rovin ve vzdělávání na úrovni mikroregionů. To je výčet jen několika systémových projektů a aktivit, které si kladou za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání, a naopak snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.

Zdroj: Mozaika, čtvrtletník DZS o mezinárodním vzdělávání, podzim 2022

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram