8. 12. 2021

Nedostatek učitelů a učitelek v České republice

Asociace krajů ČR připravila aktuální data ke stavu zajištění výuky na českých školách. Na portále Zkola najdete aktuální nabídku i poptávku zaměstnání ve školství ve Zlínském kraji.

Z šetření MŠMT z roku 2019 vyplývá, že:

  • učitele regionálního školství charakterizuje velmi vysoký průměrný věk 47,2 let. U žen je tento věk 47,0 let, u mužů 48,0 let. Pokud odhlédneme od vyšších odborných škol, je nejvyšší průměrný věk učitelů na středních školách (49,4 let), nejnižší u mateřských škol (45,4 let),
  • podíl učitelů bez kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících činil v roce 2019 6,6 % (tj. zhruba 8,9 tis. úvazků). Jsou zde významné mezikrajové rozdíly (nejvíce Karlovarský kraj s 12,5 %, nejméně Zlínský kraji s 2,8 %),
  • u předmětů, resp. oblastí výuky, které lze analyzovat z pohledu aprobovanosti, lze konstatovat, že aprobovaně probíhá výuka v 82,2 % případů, nejvíce ve Zlínském kraji (87,2 %) a nejméně v Karlovarském kraji (72,1 %). Problémem zůstává dostupnost (vhodných) kandidátů na trhu práce, kdy 66,4 % škol hodnotilo situaci jako významný až kritický problém. Poptávka po nových učitelích se týká především velkých oblastí výuky (učitelé v mateřské škole, učitelé na 1. stupni základní školy), a současně matematiky, anglického jazyka, českého jazyka a literatury, fyziky, předmětů v oblasti skupiny oborů Strojírenství a strojírenská výroba a Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

Z dat České školní inspekce získaných v rámci inspekční činnosti:

  • ve středních odborných školách oproti gymnáziím mají učitelé větší problémy s aktivním rozvojem svého profesního rozvoje a s odbornou kvalifikovaností, a to zejména v oblasti odborných předmětů a praktické výuky. Dlouhodobým problémem je rovněž získávání nových odborně kvalifikovaných učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku v technických oborech vzdělání, zejména ve strojírenských, elektrotechnických a stavebních,
  • obdobně jako u vedení středních škol byl trend stárnutí potvrzen i v případě složení pedagogických sborů těchto škol. Do věkové skupiny 50+ celkově spadalo téměř 45 % pedagogických pracovníků, přičemž největší skupinu z celkového počtu tvořili učitelé od 51 do 60 let. Pedagogická praxe učitelů dosahovala v průměru bezmála 21 let. Potvrzuje se trend velmi malé přirozené generační obměny pedagogických sborů. I nadále pokračuje nezájem o učitelské povolání ze strany absolventů pedagogických fakult. Ředitelé škol dočasně a opakovaně řeší tuto situaci zejména u učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování přijímáním pedagogických pracovníků, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace, nebo pokračují v zaměstnávání učitelů v důchodovém věku.

Počet absolventů studijních programů připravujících učitele:

  • podíl absolventů ve  studijních programech v Pedagogice, učitelství a sociální péči ze všech absolventů vysokých škol se dramaticky snížil z 23 % v roce 1990 až na pouhých 11 % v roce 2018 (souvisí s masifikací VŠ vzdělávání). Uvedený propad se společně s demografickým poklesem se promítá do absolutního počtu nových absolventů těchto programů, kteří opouštějí vysoké školy. Zatímco po  roce 2010 ukončovalo tyto studijní programy každý rok kolem 13 tisíc absolventů, v roce 2018 jich už není ani 8 tisíc a jejich počet se tak jen v posledním desetiletí snížil o více než 40 %. Nových učitelů do školství přichází stále méně.

Učí nebo neučí? Přechod absolventů pedagogických programů, oborů a fakult do pedagogických povolání:

  • dle dostupných šetření (Reflex, Absolvent) absolventi pedagogických fakult učitelských studijních programů a oborů pracovali 1 rok po ukončení studia jako učitelé v 65 % případů. V případě absolventů pedagogických fakult jich je jeden rok po absolvování 10 % ekonomicky neaktivních (zejména jsou na rodičovské dovolené). Z absolventů, kteří jeden rok po absolvování vykonávali pedagogické povolání, jich 81 % vykonávalo takové povolání i 2 až 4 roky poté.

PAQ Research: Zkušenosti českých učitelů s distanční výukou:

  • v aktuálním šetření zaměřeném na reflexi pandemické výuky učitelů ZŠ jich odchod z učitelství do 2 let plánuje 4 %, polovina z nich právě kvůli pandemii. Dlouhodobě rizikový je ale fakt, že okolo 10-15 % učitelů do 39 let deklaruje, že nechce učit více než 5 let.

Volná pracovní místa ve školství Zlínského kraje

Databázi volných pracovních míst ve školství Zlínského kraje včetně vyhledávání podle okresu, typu úvazku, pracovní pozice najdete na krajském portále o vzdělávání Zkola.cz. V loňském školním roce vyhledávání využilo 300 tisíc uživatelů.

Další možností je web Edu.cz/konkurzy, kde je k dispozici centrální rejstřík vyhlášených konkurzů na ředitele škol a školských zařízení zřizovaných veřejnými zřizovateli. Data jsou propojena s databází ČŠI a pravidelně aktualizována.

Jsem ráda, že ve srovnání s celou Českou republikou v našem kraji učí nejméně pedagogů bez potřebné kvalifikace. Nicméně i u nás se řada zaměstnavatelů potýká s nízkou nezaměstnaností na trhu práce a situaci s nedostatkem personálu řešíme napříč různými organizacemi. Co se týče školství, zájemci o inzerci mohou využít hojně navštěvovaný krajský portál Zkola.cz.

  

Zdroj: Asociace krajů České republiky

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram