20. 12. 2020

„Nouzový stav nám ukázal, že i Zlínský kraj by měl být také zřizovatelem ZOO Lešná“, tvrdí zlínská zastupitelka, Zuzana Fišerová

„Nouzový stav nám ukázal, že i Zlínský kraj by měl být také zřizovatelem ZOO Lešná“, tvrdí zlínská zastupitelka, Zuzana Fišerová

Nejnavštěvovanější turistické místo celé Moravy a našeho Zlínského kraje je Zoologická zahrada Zlín, známá jako ZOO Lešná. Každoročně sem dojede přes 600 tisíc návštěvníků a po pražské ZOO je druhou nejnavštěvovanější zoologickou zahradou v České republice.

Přesto, že je zlínská zoologická zahrada největším turistickým lákadlem Zlínského kraje, kraj se na jejím provozu prakticky nepodílí. Zřizovatelem je město Zlín, které přispívá ZOO na financování a z největší části si ZOO svůj provoz hradí z tržeb. Její provozní soběstačnost je nejvyšší mezi všemi zoologickými zahradami v České republice – činí 80,33 %. Město Zlín loni uhradilo zahradě celkem 43,4 mil. Kč 23,1 mil (roční příspěvek na provoz, 4,3 mil na opravu střechy zámku Lešná, 16 mil na investice). Samotná ZOO Zlín vydělala 105 milionů a příspěvky ze státního rozpočtu činily 2 miliony. Ze Zlínského kraje v posledních letech dostala ZOO 20 mil. na výběh slonů a na opravu střechy zámku.

Z běžného pohledu to vypadá, že všechno funguje a že současný stav je nastavený dobře. Domnívám se však, že tomu tak není a je nutné tento stav změnit a přimět Zlínský kraj, aby se více zapojil do péče o svůj turistický magnet. Křehkost současného modelu se naplno projevila v době nouzového stavu během koronavirové epidemie. Z nařízení vlády byly všechny zoologické zahrady zavřené a zlínská ZOO se rázem kvůli své soběstačnosti ocitla ve velkých finančních problémech. Vypadl hlavní zdroj financování – příjmy od návštěvníků. Finanční ztráta činila v době uzavření zoologických zahrad denně více jak 250 tis. Kč. Ekonomické následky koronavirové epidemie bohužel dopadají také na města. Zlín coby zřizovatel hledá ve svém rozpočtu úspory a na listině „odložených“ projektů se ocitly i investice do ZOO, konkrétně projekty Jaguar Trek, Nová komunikace pro pěší a vláček, Chovné zařízení pro slony.

Zlínský kraj by měl v této situaci podat pomocnou ruku a přiznat si, že ZOO má sice v názvu „Zlín“, ale ve skutečnosti se jedná o atrakci celého kraje. Kraj by tedy neměl nechávat tíhu provozních nákladů a strategických investic pouze na samotné ZOO a na městu Zlín, ale měl by vstoupit jako plnohodnotný partner do ZOO a stát se společně s městem Zlín jejím zřizovatelem a díky tomu se podílet nejen na financování ale především na rozvoji. Kupodivu Zlínský kraj dosud nepřispívá ani na propagaci, přestože se o ZOO všude hovoří o jako o „nejnavštěvovanějším turistickém cíli Zlínského kraje“.

Změna by prospěla všem – kraj by získal možnost ovlivnit rozvoj ZOO, městu Zlín by se finančně odlehčilo a ZOO by se mohla dále rozvíjet a lákat návštěvníky do rozmanitého světa cizokrajných zvířat.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram