8. 9. 2021

Nový školní rok. Co školy připravují pro své žáky?

Je to velmi pestré, ve školách intenzivní přípravy začaly už ve druhé polovině prázdnin. Pedagogové se vzdělávali v různých oblastech. Bezpečnost práce, ICT a nástroje pro distanční výuku, na kroměřížské pedagogické škole se například vyučující zúčastnili školení s názvem Líný učitel nebo kurzu o vzdělávání dětí cizinců. Jinde spojili nezbytné provozní činnosti před zahájením školního roku s relaxací a obnovením duševních a fyzických sil při vzdělávacím pobytu zaměstnanců v horách. Učitelé valašskomeziříčského gymnázia tímto způsobem absolvovali seminář Jak zvládat emoce s nadhledem a jednat asertivně a všichni se také zapojili do příprav oslav 150. výročí založení školy, které vyvrcholí 24. září slavnostní akademií.

Na Střední průmyslové škole Otrokovice si učitelé v posledním týdnu prázdnin prohlédli nově vybudovanou multimediální učebnu a zrekonstruovanou sportovní halu a někteří z nich vyjeli na úvodní setkání nového mezinárodního projektu Heritage do Turecka.

Velké investiční akce dokončili také na dalších školách v našem kraji. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín má nová okna, prosklené stěny a vstupní dveře s tepelně technickými parametry odpovídajícími platným normám. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště prošla rekonstrukcí střech na čtyřech budovách a spojovacích chodbách, do strojírenské dílny pořídila nové CNC stroje, soustruhy a frézky, do elektrotechnické laboratoře moderní laboratorní stoly s novým systémem Variolab. Dále zakoupila 3D supermoderní měřicí přístroj, v některých učebnách vyměňovala dataprojektory a školní tabule za nové moderní s možností psaní fixem i křídou.

Většina středních škol pořádá na začátku září adaptační kurzy, rozjíždí projekty školní, regionální nebo mezinárodní. Na pedagogické škole v Kroměříži naplánovali projektové dny JAK. Pro letošní rok zvolili překlenovací téma Jan Amos Komenský, aktivity vyvrcholí v březnu na Den učitelů. Tématem učitelé navazují na prázdninové putování studenti versus učitelé. I oni stejně jako Komenský putovali na různá místa a své zkušenosti sdíleli na speciálních webových stránkách https://sites.google.com/ped-km.cz/1592. Už teď víme, že v této školní výzvě zaměstnanci porazili studenty počtem nachozených kilometrů. Blahopřeji!

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín dlouhodobě spojuje kvalitní jazykovou přípravu s podporou přírodovědně-technického vzdělávání a cíleným rozvojem samostatného kritického myšlení u našich žáků. Předmět Critical Thinking Skill zařazují od školního roku 2021/2022 jako nový volitelný předmět a zavádí také skupinové kurzy Literature and Critical Thinking. Dále jsou nově v nabídce Badatelské kluby CTM, v nichž jsou on-line kurzy doplněny o zajímavé pokusy v moderních laboratořích a ve školním environmentálním pracovišti. Svou činnost rozšířil rovněž meteoklub (škola je součástí projektu Globe a pravidelně předává informace o počasí do světové sítě) a jubilejní desátý ročník odstartuje školní Televize TGM, která je za Zlínský kraj oficiálním partnerem americké kabelové a internetové televize CATVUSA.

V září zahajují nové aktivity i na Střední průmyslové škole Otrokovice. Škola se zapojila do projektu Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání. Část tříd bude mít určitý počet hodin distanční výuku (maturitní třídy 1 týden za pololetí, učební obory 2 týdny za pololetí). Obnovuje se aktivita v zahraničních projektech. Vzhledem k tomu, že došlo k velkým posunům v termínech díky období covidu, probíhají v koordinaci s partnery projektů konzultace týkající se termínů všech aktivit na územích jednotlivých partnerů.

Hezké září nám všem. O dalších zajímavých akcích škol budu průběžně informovat!

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram