3. 9. 2021

O moderní školní poradenské pracoviště je zájem

Poslední srpnové pondělí se ve Zlíně uskutečnila krajská konference pro pracovníky školních poradenských pracovišť a pedagogické pracovníky s názvem Moderní školní poradenské pracoviště. Akce byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Sedmdesátka účastníků se sešla v přednáškovém sále Přírodovědně-technického a jazykového centra Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Realizační tým projektu seznámil pedagogy s tématem společného vzdělávání v krajském akčním plánování. Potenciál Sociálně-pedagogické poradny představila Jaroslava Pavlíčková. Následovaly dva odborné příspěvky týkající se školní poradenské práce. Jana Zapletalová zmínila radosti i starosti spojené s českými školními poradenskými pracovišti, Tatiana Matulayová pohovořila o roli školních sociálních pracovníků, kteří by měli tvořit most mezi školou, rodinou a komunitou. V odpoledních panelových diskuzích zazněly inspirativní příspěvky na témata Současnost a budoucnost ŠPP, Ideální ŠPP.

Zlínský kraj se dlouhodobě zabývá inkluzivním vzděláváním ve školách respektujícím základní principy společného vzdělávání a nastavení rovných příležitostí pro všechny děti, žáky a studenty. Věřím, že se výstupy z dnešní akce promítnou do dalších projektů, které připravujeme. Odborníci ve školách a poradenských pracovištích budou mít v letošním školním roce hodně práce, protože covidová pandemie a opatření, které ji doprovázela, měla výrazné dopady na celou společnost včetně dětí a jejich rodičů. Nejen odborníci, ale i laická veřejnost už nyní vnímá, že řada dětí bude potřebovat pomoci jak se vzděláváním, tak i s nejrůznějšími problémy, které se během lockdownu objevily.

Děkuji za to, že dnes hovoříme společně o tom, co vše je potřeba řešit, k účinné pomoci je zapotřebí spolupráce všech zapojených subjektů, poradenských pracovníků, pedagogů i celých pedagogických sborů.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram