19. 5. 2021

Pedagogové GJŠ Zlín byli nominováni na evropskou cenu za inovativní učení

Roky 2020 a 2021 jsou pro program Erasmus+ zlomovým obdobím, kdy se jedna kapitola uzavírá a druhá, zcela nová, začíná. Školy Zlínského kraje se zapojují do zahraničních mobilit i projektů spolupráce již dlouhá léta. Učitelé i žáci tak získávají výjimečné zážitky na jazykových kurzech, stážích, zlepšují své komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu, motivaci ke studiu, poznávají nová kulturní prostředí.

Jsem ráda, že naše školy jsou úspěšné v získávání grantů a jejich mezinárodní spolupráce přináší konkrétní výsledky. Příkladem je Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, jejíž pedagogové byli nominováni na evropskou cenu The European Innovative Teaching Award. Blahopřeji!

V programovém období Erasmus 2014-2020 na Gymnáziu Zlín úspěšně zapojili do tří projektů aktivity KA2 Spolupráce škol s partnerskými školami ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, Turecku, Slovensku, Chorvatsku, Řecku a Litvě. Další dva projekty budou ukončeny v příštím roce.

Poslední z projektů byl zaměřen na podporu individuálního přístupu ke studentům při výuce a vzdělávání, metody identifikace talentu a různých typů inteligence a také na efektivní využití digitálních technologií ve výuce tak, aby se každý student mohl rozvíjet svou cestou a svým tempem. Podařilo se představit některé nové předměty, které svým zaměřením a přístupem k žákům podporují jejich zájmy a pomáhají jim studovat, pracovat na sobě a rozvíjet se v různých oblastech. Na škole konkrétně zavedli předměty Academic Skills, kde žáci zpracovávají „akademickým způsobem“ vybrané téma, předmět Start with Science A, B pro nižší gymnázium, který využívá online prostředí k samostudiu biologie, chemie, fyziky, matematiky a IT. V předmětu Literature, Literacy and Critical Thinking se skupiny věnují efektivní práci s textem a nácviku kritického myšlení na příkladech světové literatury. Všechny lekce probíhají podle manažerky projektu Jiřiny Juřičkové v anglickém jazyce, aby učitelé co nejvíce podpořili jazykovou vybavenost žáků. Cílem je všechny žáky bez rozdílu pozitivně motivovat a pomoci jim zažívat úspěch.

Kromě projektů pro žáky ve škole realizovali dva projekty aktivity KA1 pro pedagogy zaměřené zejména na rozvoj jazykových dovedností, metodologii, tvorbu digitálních výukových materiálů a aplikaci nových učebních postupů a metod. Jeden z nich byl nominován na cenu The European Innovative Teaching Award – evropskou cenu za inovativní učení.

Reálné zavádění nově nabytých dovedností a zkušeností je teprve v začátcích, ale nominace na evropskou cenu potvrzuje, že pedagogové zlínského gymnázia vykročili správným směrem a budou schopni zajistit svým žákům rozvoj a vybaví je do budoucího osobního i pracovního života.

---

Evropská komise dne 25. 3. 2021 oficiálně zahájila nový program Erasmus+. Rozpočet na mezinárodní aktivity ve vzdělávání vzroste oproti předchozímu období téměř dvojnásobně. Využijte této možnosti k uskutečnění vašich nápadů a dalšímu rozvoji žáků i pedagogů. Více informací najdete na portále Zkola.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram