18. 1. 2022

Praktická příručka školního psychologa a databáze odborných pracovníků ve školství

Na konci roku 2021 vznikla publikace plná inspirací pro činnost psychologů a psycholožek ve školních poradenských pracovištích, do které jsem ráda napsala úvodní text. Příručka je zároveň jedním z výstupů projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, který řeší jako jedno ze svých klíčových témat také podporu společného vzdělávání na školách.

Rozšiřování školních poradenských pracovišť vnímám stejně jako pedagogové z našeho kraje (podle průzkumu pro Školskou inkluzivní koncepce kraje) velmi kladně. Kvalitní společné vzdělávání je náročné právě na poradenskou práci, proto jsou ve výhodě školy, kde existuje v rozšířené formě, posílené o školního psychologa, příp. speciálního pedagoga. Rozšířená forma školního poradenského pracoviště je výhodná pro kvalitnější spolupráci s rodiči žáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby včetně rodičů žáků nadaných.

Praxe školního psychologa na portále Zkola (.pdf)

  • V příručce najdete informace o roli školního psychologa v systému školy, jeho pracovních činnostech, metodách a postupech, práci s učiteli či rodinou. Součástí jsou kazuistiky, ukázky terapeutické, poradenské a supervizní zkušenosti jednotlivých psychologů.

Další aktivitou je nedávno spuštěná Databáze odborných pracovníků pro potřeby ŠPP na portále Zkola.

  •  Uveřejněni zde jsou např. školní psychologové, speciální pedagogové, sociální pedagogové, kariéroví poradci, metodici prevence asistenti pedagoga a další.
© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram