4. 4. 2022

Připravované výzvy na podporu adaptačních aktivit ("šablony")

Ministerstvo školství připravuje zveřejnění dvou výzev na realizaci podpory rozvoje dovedností v českém jazyce na realizaci volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Výzvy budou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem.

Z výzev budou podpořeny jazykové kurzy i adaptační skupiny realizované v souladu s podmínkami výzev v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022. Výzvy budou koncipovány dle § 14 odst. 6 písm. b) rozpočtových pravidel, kdy tzv. způsobilé výdaje budou stanoveny formou jednotkových nákladů (šablon).

Více podrobností o obou připravovaných výzvách (zaměření, oprávnění žadatelé, výstupy, jednotkové náklady, specifické podmínky, dokladování výstupů, aktivity) najdete na webu Edu.cz.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram