29. 6. 2021

Stručné shrnutí z včerejšího jednání Rady Zlínského kraje

Z mnou spravovaných oblastí jsme schválili mimo jiné:
✔️ poskytnutí dotace MŠMT ve výši 443 tis. na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou,
✔️ poskytnutí dotace MŠMT na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin,
✔️ navýšení celkového příspěvku příspěvku na provoz škol a školských zařízení o 2 330 tis. Kč. (výdaje souvisely např. s pokrytím provozních nákladů z důvodu výpadku příjmů kvůli covidu na Plavecké škole UH),
✔️ vzali jsme na vědomí předložení žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 500 tis. od spol. ČEPS, a.s. na nákup počítačů pro speciální ZŠ zřizované Zlínským krajem,
✔️ schválili jsme změny plánů tvorby a použití fondů investic u některých škol na různé opravy a investice,
✔️ jmenovali jsme konkurzní komisi pro výběr ředitelů pro ZŠ Halenkov a ZUŠ Zdounky,
✔️ schválili jsme mimořádné odměny za 1. pololetí ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací Zlínského kraje v oblasti školství.

Kromě toho jsme projednali i možnosti mimořádné pomoci po ničivém tornádu. Schválili jsme jako okamžitou pomoc 100 tis. Jihomoravskému kraji (více nemůže Rada bez Zastupitelstva darovat) a o další pomoci budeme jednat na následujících radách. Z oblasti škol je v JMK nejvíce zasažená ISŠ Hodonín, věřím že na jedné z dalších rad podpoříme i obnovu této školy.

Co se týče Zlínského kraje, poškozená byla budova domova mládeže Střední odborné školy Luhačovice, více informací najdete na mém webu v článku Noční bouře poškodila budovu luhačovické střední školy.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram