22. 6. 2021

Stručně ze Zastupitelstva Zlínského kraje (21. 6. 2021)

Dva videopříspěvky z včerejšího jednání Zastupitelstva Zlínského kraje.

Video č. 1

Moje poděkování panu Lučanovi, který informoval o situaci kolem očkování v našem kraji a ocenil moji vytrvalou podporu škol a školství obecně. Jsem ráda za naši spolupráci a doufám, že se blýská už jen na lepší a lepší časy 💥⚡️✨

Video č. 2

Další příspěvek se týká financování dotačních projektů příspěvkových organizací Zlínského kraje z oblasti školství a kultury. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí prostředků na realizaci projektů v roce 2021 formou návratných finančních výpomocí a schválilo předložení 2 projektů hvězdárny ve Valašském Meziříčí do Operačního programu Interreg Slovenské republika - Česká republika v rámci výzvy Fondu malých projektů. Program pro akce regionálního významu: celkem bylo z programu akcí regionálního významu schváleno 2.942.200 Kč a nyní mají další zájemci možnost se hlásit do 2. kola, žádosti se přijímají 1. 7. – 9. 7. 2021.

Dále jsem předložila materiál, který řeší individuální podporu na mimořádně významné projekty na poli kultury v roce 2021, které byly doručeny k 27. 5. 2021. Konkrétně 3.000.000 Kč společnosti FILMFEST, s. r. o. na realizaci 61. ročníku Zlín Film Festival – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, 300.000 Kč organizaci Arcibiskupství olomoucké na realizaci akce Národní pouť Velehrad 2021 - Liturgická slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. a výstava "Antonín Cyril Stojan". Římskokatolická farnost Rataje u Kroměříže žádala o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu ZK ve výši 500.000 Kč na realizaci projektu "Oprava krovu kopule a komplexní obnova věžičky kostela svaté Alžběty ve Věžkách". Účelem tohoto projektu je odstranění havarijního stavu střešní krytiny a dřevěných prvků věžičky včetně tesařských prvků v kopuli kostela.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram