4. 1. 2022

Větší rovnost žen a mužů na trhu práce v roce 2022

Rovnosti mužů a žen v odměňování se věnuje systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“. Začíná nový rok a i letos máme příležitost posunout téma ve školství a kariérovém poradenství o trochu blíž k ideálnímu stavu.

Věděli jste, že Gender Pay Gap (GPG), neboli rozdíl ve výdělcích žen a mužů, je v České republice pátý nejvyšší v Evropské unii (18,9 %, Eurostat, 2019). Že nejvyšší rozdíly v odměňování najdete mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi? A že s  největším rozdílem v odměňování (25 %) se setkáváme u žen ve věku mezi  40 a 44 lety?

Co mohou udělat pedagogové/pedagožky a odborníci/odbornice na kariérové poradenství ve Zlínském kraji? Nejen o situaci mluvit, poukazovat na nerovnosti všeho druhu, ale třeba i podpořit ženy všeho věku, aby se seznámily se svým platem/mzdou, řekly si o větší peníze, pokud jejich odměna není stejná jako u jejich mužských kolegů. Vzdělávat žáky/žákyně v tématu rovných příležitostí, posilovat jejich sebevědomí, rozvíjet hodnoty rovného přístupu, férovosti, transparentnosti. Kdokoliv se setkává s neférovostí v odměňování, může ji řešit v online poradně nebo se obrátit na příslušný oblastní inspektorát práce.

Na webu Rovnaodmena.cz najdete řadu konkrétních nástrojů i praktických přístupů, jak problém nerovného odměňování řešit. Mzdovou a platovou kalkulačku, kde můžete zjistit reálnou výši mzdy/platu pro konkrétní zvolenou pozici. Poradnu. Logib, nástroj pro zaměstnavatele, který nabízí organizacím zdarma možnost ověření, zda při odměňování nedochází k diskriminaci.

Ať je 2022 rokem lepšího využívání potenciálů mužů i žen na trhu práce i v dalších oblastech lidského života.

 

Zdroj: Průvodce kariérou, www.pruvodcekarierou.zkola.cz

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram