1. 7. 2022

Využití šachů k podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání

Na základě dlouholetých zkušeností s vlivem šachové hry na rozvoj kognitivních a metakognitivních schopností člověka se Evropský parlament rozhodl v roce 2012 vydat deklaraci, ve které se výslovně doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů EU.

Zdroj: Školní poradenství v praxi, 6/2022

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram