13. 9. 2021

Zlínská architektura na Pražském hradě

Výstava „Česká architektura od secese k dnešku“ je nejrozsáhlejší výstavou moderní architektury v českých zemích za posledních 20 let. Vidět ji můžete v Jízdárně Pražského hradu do konce října.

Díky Ladislavě Horňákové, kurátorce Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, jsou fotografie a modely staveb významných architektů, kteří působili ve Zlínském kraji, současně i originální pozvánkou k nám. Jména Bohuslav Fuchs, František Lýdie Gahura, Hugo Gessner, Jan Kotěra, Vladimír Karfík, Dušan Jurkovič, Zdeněk Plesník, Eva Jiřičná a další jsou ve světě architektury zářícími fenomény.

Na ploše přes 2000 metrů čtverečních Jízdárny Pražského hradu je představených více než 500 nejvýznamnějších architektonických děl a téměř 300 architektů působících na našem území od konce 19. století do současnosti. Výstavu modelů a fotografií kaleidoskopu staveb v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za posledních 120 let reprezentuje fyzickou podobu naší země v tomto období z pohledu všech krajů a důležitých měst. Srdce výstavy tvoří expozice díla zakladatele a patrona české moderní architektury Jana Kotěry, jehož 150. výročí narození si na konci roku připomeneme. Výstavu obklopuje symbolický průvod stovky architektů narozených od poloviny devatenáctého století až do konce Pražského jara, tedy s rozptylem téměř 120 let.

Na přípravě výstavy, která je členěna do 5 oddílů, se podílelo 20 kurátorů ze všech krajů České republiky: „Architektura minulého století je ve Zlínském kraji mnohem rozmanitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Výrazná díla zanechali ve Zlíně, Luhačovicích, Valašském Meziříčí, Kroměříži, Uherském Hradišti, na Pustevnách u Rožnova pod Radhoštěm, ve Valašských Kloboukách, Bystřici pod Hostýnem, Vsetíně i v dalších místech vynikající architekti zvučných jmen, například Bohuslav Fuchs, František Lýdie Gahura, Hugo Gessner, Ludvík Hilgert, Jan Kotěra, Vladimír Karfík. Dušan Jurkovič, Zdeněk Plesník, Oskar Poříska, Lubomír Šlapeta, Antonín Tenzer či Jiří Voženílek. Osobitý charakter vtiskli, i díky spolupráci s osvícenými stavebníky a investory, například lázním Luhačovice na začátku 20. století a v meziválečné éře nebo baťovskému i poválečnému Zlínu. Realizace těchto osobností dnes patří k uznávaným a ceněným hodnotám moderní české architektury. Úspěšně na tyto tradice navázali architekti na sklonku 20 století, například Eva Jiřičná nebo Pavel Mudřík aj.,“ napsala v úvodním textu kurátorka Ladislava Horňáková.

Jsem skutečně hrdá na kurátory a kurátorky z paměťových institucích Zlínského kraje. O jejich kvalitách svědčí skutečnost, že jsou oslovování na spolupráci s muzei a galeriemi nejenom v republice, ale rovněž i v zahraničí.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram