6. 1. 2022

Zlínský kraj navýšil dotace na program Otevřené brány

Rada Zlínského kraje schválila nové podmínky programu Otevřené brány pro nadcházející tříleté období. Kraj současně navýšil dotaci na úhrady odměn pro průvodce, kteří budou návštěvníkům zdarma poskytovat výklad při exkurzích v kostelích, kaplích nebo synagogách.

Od 24. ledna do 8. února budou moci vlastníci významných sakrálních staveb na území Zlínského kraje podávat žádosti o zařazení do nově vypsaného tříletého programu Otevřené brány 2022-2024. Krajští radní na něj schválili částku 1 500 000 korun, což je celkem o 150 000 korun víc, než tomu bylo dosud. Zatímco v minulých letech totiž bylo na stejnojmenný projekt z krajské pokladny každoročně uvolňováno 450 000 korun, pro nadcházející roky to bude 500 000 korun.

Projekt považuji za cenný nástroj k rozvíjení všeobecné vzdělanosti a schopnosti lidí vnímat duchovní kulturu, nehledě na praktický přínos v oblasti cestovního ruchu. Navíc můžeme pozorovat, že se otevřením kostelů posiluje vztah lidí k místu, kolem kterého dosud třeba jen netečně procházeli. Zkušenosti ukázaly, že až díky projektu mnozí ´objevili´ kostel v místě svého bydliště. Budeme rádi, když se zapojí i noví zájemci z řad farností a náboženských obcí, kteří by rádi otevřeli pozoruhodné sakrální prostory co nejširší veřejnosti.

Během minulých let bylo do projektu zapojeno zpravidla 26 kostelů. V programu pro léta 2022 až 2024 se předpokládá, že baziliky, kostely, kaple či synagogy budou pro zájemce o prohlídky přístupné vždy od začátku května do konce září, a to buď v plném (každodenním), anebo ve víkendovém režimu – samozřejmě vždy v časech mimo konání náboženských obřadů jako jsou bohoslužby, svatby, křty apod.

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 korun, celkem na dobu tříleté realizace je to tedy 30 000 korun; maximální výše dotace na jeden projekt je pak 30 000 korun (90 000 korun za celé tříleté období). Zbývající část výdajů musí být financována z vlastních zdrojů žadatele, případně z jiných prostředků – mimo rozpočet Zlínského kraje. Dotace Zlínského kraje je určena k pokrytí části nákladů na odměny průvodců, kteří zájemcům o prohlídky sakrálních staveb poskytují výklad.

Zdroj: Zlínský kraj, www.kr-zlinsky.cz

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram