29. 6. 2021

Zlínský kraj podpoří zkvalitnění výuky v kroměřížské u uherskobrodské škole více než 7 miliony korun

Na pondělním zasedání jsme schválili poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2,899 milionu korun Vyšší odborné škole pedagogické a sociální a Střední pedagogické škole Kroměříž na vybudování metodického centra. Dále kraj poskytne 4,708 milionu korun Střednímu odbornému učilišti Uherský Brod na revitalizaci prostor odborného výcviku.

V kroměřížské pedagogické škole dojde k přestavbě stávajícího prostoru bufetu, služebního bytu a učebny na metodické centrum. Jde o prostory v prvním podlaží a mezipatře budovy. Součástí metodického centra bude i nová knihovna a školící místnost. Vybudování metodického centra zvýší kvalitu budoucích pedagogických pracovníků. Nově vzniklé učebny budou sloužit jako cvičné učebny pro žáky v rámci jejich praktické přípravy, při které budou přítomny i děti kroměřížských mateřských škol a budou tak sloužit jako inspirativní pracoviště pro mateřské školy Zlínského kraje. Učilišti v Uherském Brodě poskytneme příspěvek na obnovu prostor určených k odbornému výcviku.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram